Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Sáng Thế Ký đoạn 44. Cùng học Kinh Thánh ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Sáng Thế Ký đoạn 44. Cùng học Kinh Thánh ngày 15 tháng...

Sáng Thế Ký đoạn 43. Cùng học Kinh Thánh ngày 14 tháng 12 năm 2019.

Sáng Thế Ký đoạn 43. Cùng học Kinh Thánh ngày 14 tháng...

Sáng Thế Ký đoạn 42. Cùng học Kinh Thánh ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Sáng Thế Ký đoạn 42. Cùng học Kinh Thánh ngày 13 tháng...

Sáng Thế Ký đoạn 41(tiếp theo). Cùng học Kinh Thánh ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Sáng Thế Ký đoạn 41(tiếp theo). Cùng học Kinh Thánh ngày 12...

Sáng Thế Ký đoạn 41. Cùng học Kinh Thánh ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Sáng Thế Ký đoạn 41. Cùng học Kinh Thánh ngày 11 tháng...

Bài giảng Video

Thánh Ca Tôn Vinh Chúa

Dưỡng Linh

Bài dưỡng Linh – Chúa dẫn dắt và chu cấp –...

Bài dưỡng Linh – Chúa Dẫn Dắt và Chu Cấp – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa,...
15FansLike

http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng đặc biệt của mục sư Mã Phúc Hiệp tại Hội Thánh Tân...

Bài giảng đặc biệt của mục sư Mã Phúc Hiệp tại Hội Thánh Tân Phú với đề tài: Thương và Thưởng.
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thế Hiển đề tài Tự nguyện dâng hiến...

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thế Hiển đề tài Tự nguyện dâng hiến cho Chúa - audio http://buffalonas.com/nasbaigiangtinlanh/rpc/cat/bgtl/bai-giang-audio/bai-giang-cua-muc-su-nguyen-the-hien-de-tai-tu-nguyen-dang-hien-cho-Chua.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Ngày 30 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký...

Ngày 30 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 34 Kinh Thánh...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10 năm 2018 - Vì Bạn Hữu Vì Bạn Hữu Đọc: Giăng 15:5–17 Đây là điều...

Kinh Thánh Audio

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares