Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17 tháng 09 năm 2019 – Không Chỉ Là Nước

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 16 tháng 09 năm 2019 – Đừng Cho Troll Ăn

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 09 năm 2019 – Sự Hiệp Nhất

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 09 năm 2019 – Bất Cứ Giá Nào

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 09 năm 2019 – Dù Làm Việc Gì

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13...

Bài giảng Video

Thánh Ca Tôn Vinh Chúa

Dưỡng Linh

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục – Thầy...

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây...
14FansLike

http://baigiangtinlanh.com

Những bài nghiên cứu về niềm tin

THUYẾT LUÂN HỒI Kính thưa quý vị thân hữu, chúng ta là người Việt Nam và gần như 80 phần trăm người Việt Nam theo...
http://baigiangtinlanh.com

Ngợi Khen Chúa tại đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng 2018 tại Viện Thánh Kinh...

Ngợi Khen Chúa tại đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng 2018 tại Viện Thánh Kinh Thần Học      
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Chúa thăng thiên – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Bài dưỡng Linh – Chúa thăng thiên – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài...
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài : ” Hạnh phúc...

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài : " Hạnh phúc của người tin theo Chúa"

Kinh Thánh Audio

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares