Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Bài giảng Video

Thánh Ca Tôn Vinh Chúa

Dưỡng Linh

Bài dưỡng Linh – Chúa dẫn dắt và chu cấp –...

Bài dưỡng Linh – Chúa Dẫn Dắt và Chu Cấp – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa,...
12FansLike

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 06...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Ánh Sáng Cho Trần Gian Đọc: Khải huyền 3:14-22 Nầy, Ta đứng...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 23 tháng 2...

Kinh Thánh hằng ngày - Lời sống hằng ngày - ngày 23 tháng 2 năm 2017 Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 03...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 03 năm 2018 Đấng Làm Cho Tăng Trưởng Đọc: Mác 4:26–29 Vậy nên, người trồng,...
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường đề tài Chung lời cảm tạ

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường đề tài Chung lời cảm tạ   

Kinh Thánh Audio

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares