Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 09 năm 2018 – Nghe Lời Anh

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 09 năm 2018 – Nghe Lời Anh Nghe Lời Anh Đọc: Ma-thi-ơ 18:15-20 Ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 09 năm 2018 – Phước hạnh của người khích lệ

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 22 tháng 09 năm 2018 – Phước hạnh của người khích lệ Phước Hạnh Của Người Khích Lệ Đọc: Công vụ 9:26-31 Ba-na-ba giúp đem […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 09 năm 2018 – Những cách bất ngờ

http://baigiangtinlanh.co,m

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 09 năm 2018 – Những Cách Bất Ngờ Những Cách Bất Ngờ Đọc: I Các vua 19:1-12 | Ai đã thấy Ta tức là đã […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 09 năm 2018 – Hy vọng tìm được nơi đâu

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 09 năm 2018 – Hy vọng tìm được nơi đâu Hy Vọng Tìm Được Nơi Đâu Đọc: Rô-ma 5:1-11 Hi vọng không làm […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 09 năm 2018 – Thời Điểm Thích Hợp

http://baigiangtinlanh,com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 19 tháng 09 năm 2018 – Thời Điểm Thích Hợp Thời Điểm Thích Hợp Đọc: Truyền đạo 3:1-14   Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 09 năm 2018 – Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 09 năm 2018 – Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài Được Chạm Trong Lòng Bàn Tay Ngài Đọc: Ê-sai 49:14-18   Nầy, Ta […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 09 năm 2018 – Những Di Sản Yêu Thương

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 09 năm 2018 – Những Di Sản Yêu Thương Những Di Sản Yêu Thương Đọc: II Ti-mô-thê 1:1-5   Ánh sáng của các con […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 09 năm 2018 – Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 09 năm 2018 – Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn Cách Cầu Nguyện Đúng Đắn Đọc: Ma-thi-ơ 6:5-15   Nhưng khi con cầu nguyện, hãy […]