Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 18 tháng 07 năm 2019 – Giúp Đỡ Cách Khôn Ngoan

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 16 tháng 07 năm 2019 – Báu Vật

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 16...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 07 năm 2019 – Tránh Cạm Bẫy

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 07 năm 2019 – Chói Sáng Rực Rỡ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14...

Bài giảng Video

Thánh Ca Tôn Vinh Chúa

Dưỡng Linh

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy...

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây...
13FansLike

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 23 tháng 6...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 23 tháng 6 năm 2017 Trình Diễn Trong Buổi Hòa Nhạc Đọc: Rô-ma 12:3-8 | Thì...
http://baigiangtinlanh.com

Lai Thế Học – Mục sư Thái Phước Trường

Lai Thế Học - Mục sư Thái Phước Trường Phần 1 : Phần 2 : Phần 3 : Phần 4 : Phần 5 : Phần 6 :
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 11 năm 2018 - Ai Đang Lái? Ai Đang Lái? Đọc: Rô-ma...
http;//baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 25 tháng 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 25 tháng 04 năm 2019 - Không Như Ngày Hôm...

Kinh Thánh Audio

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares