Chia sẻ

Kinh Thánh hàng ngày

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 11 năm 2018 – Năng Quyền Rờ Chạm

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 11 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2018 – Cảm Tạ Chúa Vì Chính Ngài

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 11 năm 2018 – Những Xao Lãng Nguy Hiểm

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 11 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 11 năm 2018 – Cam Kết Khích Lệ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 11 năm...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 11 năm 2018 – Chiên Khờ Dại Và Người Chăn Hiền Lành

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 11 năm...

Bài giảng Video

Thánh Ca Tôn Vinh Chúa

Dưỡng Linh

13,076FansLike
1,050FollowersFollow
7,345SubscribersSubscribe
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 05...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 05 năm 2018 Mối Tương Giao Bị Gián Đoạn Đọc: Ma-thi-ơ 27:32-50 Đức Chúa Trời...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Malachi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Malachi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 08...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 08 năm 2018 Niềm Vui Khi Ban Cho Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-24 Thưa anh em,...
http://baigiangtinlanh.co,m

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 09 năm 2018 - Những Cách Bất Ngờ Những Cách Bất Ngờ Đọc: I Các...

Kinh Thánh Audio

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giude – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Giaco – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
shares