http://baigiangtinlanh.com
Dưỡng Linh

Chia sẻ

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Bài dưỡng linh – Bạn thật yêu Chúa ?

     Chủ đề mà đầy tớ Chúa giảng cho Hội Thánh chúng ta hôm nay là YÊU CHÚA KHÔNG PHAI. Để học biết Yêu Chúa Không Phai thì trước hết chúng ta phải hỏi mình rằng: Tôi có yêu Chúa không đã.

Một người thật lòng yêu Chúa, trước hết, phải yêu Chúa hơn tất cả mọi sự.

Chữ mọi sự được dùng ở đây bao gồm các phương diện liên quan đến: tình cảm, tiện nghi của đời sống, và chính mạng sống của người đi theo Chúa. Chúng ta dễ dàng nói với Chúa rằng:“Lạy Chúa, con yêu Chúa hơn tất cả mọi sự,” nhưng trong thực tế của đời sống, chúng ta lại đặt tình cảm, tiện nghi của đời sống, hay sinh mạng của mình lên trên tình yêu chúng ta dành cho Chúa.

Có khi nào trong cuộc đời chúng ta, chúng ta yêu cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu, bà con, bạn bè, người yêu, thậm chí các ngôi sao ca nhạc, thể thao, màn ảnh… hơn là yêu Chúa không? Hoặc là chúng ta yêu quê hương, đất nước, yêu một chủ nghĩa, yêu một công việc, hay yêu một thú vui tội lỗi hơn là yêu Chúa không? Có khi nào trong cuộc đời chúng ta, chúng ta yêu tiền bạc, những tiện nghi vật chất, tài sản, danh vọng, địa vị, học thức, bằng cấp của đời này hơn là yêu Chúa không?

Nếu chúng ta xem tình cảm, tiện nghi của đời sống hơn Chúa thì chắc chắc không thể nào chúng ta có thể nói rằng mình sẽ Yêu Chúa Không Phai.

Để xác định chúng ta có thật lòng yêu Chúa hay không, lời Đức Chúa Giê-xu đưa ra tiêu chuẩn cho chúng ta suy gẫm. Ngài phán:

“Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.” (Ma-thi-ơ 10:37-39). Yêu Chúa hơn tất cả mọi sự là chúng ta chọn Chúa.

     “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30). Yêu Chúa bằng cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn, cả năng lực là chúng ta thờ phượng Chúa.

     “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” (Giăng 14:15, 21). Tiếp nhận và vâng giữ các điều răn của Chúa là chúng ta  sống trong Chúa sống cho Ngài.

     Yêu Chúa hơn tất cả mọi sự. Yêu Chúa bằng cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn, cả năng lực. Yêu Chúa thì phải tiếp nhận và vâng giữ các điều răn của Ngài. Yêu Chúa là chọn bước đi theo Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa và luôn sống với lời Ngài. Tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta thật lòng yêu Chúa.

Vì vậy, trước lời dạy của Chúa Giê-xu, câu hỏi dành cho con dân Ngài để mọi người tự vấn: Tôi có thật lòng yêu Chúa hay không?.