http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Chén Đau Thương – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

CHÉN ĐAU THƯƠNG

        Chúa Giê-xu đã bước vào vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện theo thói quen để trình dâng nỗi lòng cho Đức Chúa Cha và đây là thì giờ Ngài phải vật vã với nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện những lời như sau: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con.” Luca 22:42. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện xin khỏi phải uống chén, nhưng không theo ý của Ngài mà theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

“Chén” mà Chúa Giê-xu xin khỏi phải uống là chén gì? Đây là chén thịnh nộ, chén hình phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu không sợ chết nhưng nỗi khổ lớn nhất Ngài phải gánh chịu là nỗi khổ phải mang tội của toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn vô tội, giờ đây phải mang tội của toàn thể nhân loại, đó là cái chén mà Ngài không muốn uống. Đó chính là một phần của nỗi đau thương mà Chúa Giê-xu phải trải qua trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

Có phương cách nào khác để cứu rỗi nhân loại không? Câu trả lời là không, bởi vì tội lỗi thì phải bị hình phạt, đó là công lý của Thượng Đế. Công lý phải được thi hành. Tội lỗi không bị hình phạt thì Thượng Đế không còn công chính nữa. Nhưng hình phạt toàn thể nhân loại sao? Như vậy Đức Chúa Trời không còn tình thương!. Phải có một giải pháp và giải pháp duy nhất là Chúa Giê-xu phải chịu hình phạt thế cho nhân loại, không còn một con đường nào khác. Chúa Giê-xu phải uống chén đau thương mà Đức Chúa Cha đã dành cho Ngài. Nỗi thống khổ nầy càng lớn, càng giúp chúng ta thấu hiểu được giá trị của sự cứu rỗi và tình thương vĩ đại Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha, chẳng những để cứu rỗi nhân loại nhưng cũng để chúng ta noi gương Ngài, vâng phục như Ngài đã vâng phục. Thánh Kinh đã xác nhận tinh thần vâng phục nầy như sau: ” Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.” Hê-bơ-rơ 5:8-9. Chúa Giê-xu đã học bài vâng phục trong những nỗi khổ đau Ngài gánh chịu. Ngài đã chịu chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại nhưng nhân loại phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu chuộc đó.

Chúa Giê-xu là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu nhưng nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu đó chỉ dành cho những ai tùng phục Ngài như chính Ngài đã tùng phục, vâng lời Đức Chúa Cha. Không vâng lời Chúa là coi thường, coi khinh, coi cái chết của Chúa Giê-xu như không có giá trị gì trong khi cái chết của Ngài mang giá trị tuyệt đối và là phương pháp duy nhất  mà Đức Chúa Trời có thể dùng để cứu rỗi nhân loại.

Thưa anh chị em, niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhận rằng Ngài đã chết vì tội của chúng ta không phải là một cái gì đơn sơ, tầm thường nhưng là một cái giá rất đắt mà Đức Chúa Trời đã trả vì tội của chúng ta. Nó nói lên tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho chúng ta. Tin Chúa Giê-xu và tôn thờ Ngài là đền đáp lại phần nào tình thương vĩ đại mà Ngài dành cho chúng ta và không phụ sự hy sinh cao cả của Chúa đã vì chúng ta. Chúa đã uống chén khổ đau để chúng ta không còn phải uống. Hãy cảm tạ Chúa và tiếp nhận món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.