http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Chúa Dẫn Dắt và Chu Cấp – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Chúa Dẫn Dắt và Chu Cấp

Sáng-thế-ký 12:1-9; Hê-bơ-rơ 11:8-9

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy” (Ê-sai 58:11).

Sự kêu gọi của Áp-ram được ghi lại trong Sáng-thế Ký 12:1. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ram rời bỏ quê hương, dân tộc, gia đình của ông. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, ông từ giã bà con, bạn bè, làng xóm, công việc để đi đến một nơi mà ông không hề biết. Ông hành động theo mạng lệnh của Chúa và lời hứa của Ngài.

“Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy…” (câu 4 a).

Chúa kêu gọi, Chúa hứa ban, Chúa dẫn dắt; còn Áp-ram phải tin cậy và vâng lời. Chỉ một câu ngắn ngủi song đầy đủ, mô tả đời sống đức tin của Áp-ram. Ông phải có một đức tin lớn mới có thể rời bỏ gia đình ở tuổi 75 để đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông mạnh dạn lên đường, công khai chứng tỏ mình hết lòng theo Chúa. Tin cậy và vâng lời Chúa là tạo cơ hội thuận tiện để Chúa thực hiện lời hứa của Ngài.

Khi đến nơi, ông lại sống trong các trại, làm kiều dân trên đất hứa. Tất cả việc làm đức tin đó ông chứng xác rằng ông tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt và chu cấp trọn vẹn cho ông và gia đình ông.

Suốt lộ trình, chắc rằng Áp-ram và gia đình đã mệt nhọc nhiều, song chắc chắn cũng vui thỏa lắm trên đường theo Chúa. “Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram.” Đó là phần thưởng lớn nhất cho Áp-ram. Điều đó chứng tỏ rằng Chúa đẹp lòng về sự vâng lời của ông. Được Chúa hiện ra trò chuyện với mình là một đặc ân vô giá. Những nỗi gian lao của Áp-ram đã được Chúa bù đắp quá xứng đáng. Phước cho ai được Chúa thăm viếng như vậy!

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa, Áp-ram lập một bàn thờ và dâng của lễ thiêu lên cho Chúa. Rồi ông tiếp tục con đường đến Bê-tên. Tại đó, ông lập một bàn thờ nữa và cầu khẩn danh Ngài. “Cầu khẩn danh Chúa” có nghĩa là ông công khai làm chứng về Chúa cho mọi người chung quanh.

Cuộc đời của Áp-ram thật đẹp, nên không lạ gì khi thấy Chúa đã thực hiện trọn vẹn mọi lời hứa của Ngài dành cho ông. Dầu đôi khi Áp-ram đã bị cám dỗ và phạm tội, nhưng sau đó ông ăn năn, tiếp tục tin cậy và vâng lời Chúa, nên Ngài vẫn tiếp tục ban phước cho ông. Ông thờ phượng Chúa, tin cậy Chúa, Ngài dẫn đưa ông vào xứ đượm sửa và mật, cùng sự chu cấp hào phóng của Ngài dư tràn trên đời sống ông và gia đình ông. (Sáng Thế Ký 13). “Chúa dẫn đi đâu, thì Ngài chu cấp ở đó”.

Đọc câu chuyện của Áp-ram và Sa-rai chúng ta được khích lệ đối với những thách thức tương tự của Chúa trong đời sống mình. Trong năm mới – 2016 – này, không biết điều gì sẽ xãy ra cho anh chị em chúng ta, nhưng nếu chúng ta bằng lòng để Chúa dẫn dắt, chúng ta có thể tin cậy vào sự chu cấp kỳ diệu của Ngài cho những nhu cầu của chúng ta.

Lạy Chúa, có những lúc anh chị em chúng con chống nghịch, rời bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương, dẫn dắt chúng con. Xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con nếm biết sự nhân từ của Chúa, xin giúp chúng con luôn bước theo sự dẫn đưa của Ngài và tin cậy Ngài mỗi ngày trong đời sống mình.

Tôi có tin cậy và thỏa lòng về sự chu cấp của Chúa không?