http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Chúa sẽ tái lâm – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Chúa Sẽ Tái Lâm       

Ma-thi-ơ 24

     “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”.Ma-thi-ơ 24:42-44

Ý nghĩa của hai chữ tái lâm là:• Tái là một lần nữa.• Lâm là đến. Như vậy, tái lâm là đến một lần nữa. Do thế, khi nói Chúa Giê-xu Christ tái lâm là muốn nói Chúa Giê-xu sẽ đến một lần nữa hoặc trở lại thế giới loài người lần thứ hai.

Nói Chúa Giê-xu Christ đến một lần nữa tức nhiên nhìn nhận Ngài đã đến một lần rồi, điều đó không cần tranh cãi, vì Chúa Giê-xu đã giáng sanh trên đất được thế giới nhìn nhận qua việc công nhận lấy thời điểm giáng sanh của Ngài để làm cái mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại: trước và sau Chúa giáng sanh.
Kinh thánh cũng nhiều lần nói đến sự trở lại này:
• Chính Chúa Giê-xu đã phán trước Ngài đi và sẽ trở lại – Giăng 14:3.
• Các thiên sứ cũng nói rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại như cách Ngài thăng thiên về trời – Công vụ 1:11
• Thư Hêbơrơ 9:28 giải thích rằng lần thứ nhất Chúa Giê-xu Christ đến thế gian là để chịu chết đền tội cho nhân loại; lần thứ hai Ngài trở lại thì không phải để chịu chết mà để ban sự cứu rỗi, nghĩa là hoàn thành chương trình cứu rỗi cho người tin Ngài.

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu được đề cập 1.845 lần trong Kinh Thánh: 1.527 lần trong Cựu Ước và 318 lần trong Tân Ước.( Tân Ước nói đến sự tái lâm của Chúa Giê-xu nhiều hơn sự giáng sinh của Ngài. Có 23 sách trong 27 sách của Tân Ước nói đến sự tái lâm. Trung bình cứ 25 câu thì có một câu nói đến sự tái lâm của Ngài. Nói cách khác, trong 216 đoạn của Tân Ước nói đến sự tái lâm 318 lần.)

Chúa Giê-xu xác nhận sự thật về sự trở lại của Ngài, và Ngài dạy chúng ta phải tận dụng thì giờ chờ đợi như thế nào.

Trước tiên, chúng ta không được xác định ngày nào thì Chúa Giê-xu sẽ đến. Không một người nào, hoặc thiên sứ, thậm chí chính Chúa Giê-xu (lúc ấy) biết thì giờ chính xác (câu 36). Thứ hai, chúng ta phải sống bình thường, cảnh giác đối với những lời cảnh cáo về sự đoán xét của Đức Chúa Trời và thường xuyên sẵn sàng chờ đợi sự can thiệp thình lình của Ngài (câu 38, 39). Thứ ba, chúng ta phải là những người đầy tớ tích cực, trung tín, và có trách nhiệm. Chúng ta không được bóc lột người khác hay sống một đời sống buông thả, vì chúng ta phải khai trình lại với Chúa của chúng ta. Ngài sẽ ban thưởng cho sự phục vụ trung tín bằng những địa vị to lớn hơn và mang nhiều trách nhiệm hơn, nhưng trừng phạt cách nghiêm khắc những kẻ hành động dường như Ngài không bao giờ thực hữu (câu 45-51).

Trong nhiều nhóm người ngày nay, hầu như người ta không nói về sự trở lại của Chúa Giê-xu vì sợ sẽ gây sự hoảng sợ. Chúng ta có làm cho người khác sợ hãi không? Sợ hãi là chuyện bình thường. Vì sợ nên ta phải lo bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản, bảo vệ công ăn việc làm. Ta cũng phải sợ đời sau của chúng ta gặp nguy hiểm chứ. Vậy ta hãy chú ý đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu: “Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ chúng ta không ngờ”.

Anh chị em sẵn sàng, cảnh tỉnh thế nào trong sự trông chờ ngày Chúa trở lại? Xin Chúa giúp chúng ta trung tín trong từng ngày Chúa ban cho để sẵn sàng chào đón ngày Ngài trở lại.