http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

     Cơ Đốc Giáo Dục là gì? Khi tạm biệt Hội Thánh, Cứu Chúa Giê-xu đã truyền lệnh cho những người theo Ngài rằng:“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Ma-thi-ơ 28:19-20)

     Mạng lệnh này rõ ràng bao gồm 2 điều phải làm là: ra đi truyền giảng và sau đó là dạy đạo cho những người tin. Vì thế, nếu Hội Thánh chỉ truyền giảng, đem người trở lại tin Chúa mà không“dạy đạo” cho họ – tức là công tác Cơ Đốc Giáo Dục – thì Hội Thánh chưa làm tròn Đại Mạng lệnh của Chúa Giê-xu .

Cơ Đốc Giáo Dục là một tiến trình truyền đạt cho mọi người Lời thành văn của Đức Chúa Trời qua quyền năng Đức Thánh Linh, đặt Chúa Giê-xu làm trọng tâm và lấy Kinh Thánh làm nền tảng, nhằm mục đích dẫn người khác đến với Chúa và gây dựng họ trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Cơ Đốc Giáo Dục bao gồm tất cả những phương cách và sinh hoạt nhằm giúp người ta biết Chúa rõ ràng hơn, uốn nắn họ để càng trở nên giống Chúa hơn, giúp họ nhận biết mình là ai và phải làm gì trong tương quan với Đức Chúa Trời, với cộng đồng đức tin, và với thế giới mình đang sống. Cơ Đốc Giáo Dục giúp mọi người trở nên nhạy bén trong việc áp dụng lời Chúa dạy vào cuộc sống thực tế, để biết yêu Chúa hết lòng, hết trí, hết linh hồn, hết sức và giúp họ biết dùng khả năng, ân tứ của mình để phục vụ Ngài, phục vụ Hội Thánh và những người lân cận mình.

Cơ Đốc Giáo Dục nhằm hướng dẫn những cá nhân thuộc mọi trình độ đến chỗ hiểu biết, kinh nghiệm mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế trong mọi khía cạnh của đời sống bằng những phương tiện giáo dục đương thời. Công tác Cơ Đốc Giáo Dục đã, đang, và sẽ còn được thực hiện dưới nhiều hình thức. Và một trong những hình thức truyền thống quan trọng của Cơ Đốc Giáo Dục trong Hội Thánh từ nhiều thế kỷ nay là TRƯỜNG CHÚA NHỰT. Sau đó là những tài liệu sách vở, những khoá huấn luyện chuyên môn ngắn hạn cũng như dài hạn nhằm trang bị con người để làm công tác mục vụ cách có hiệu quả, đặt trọng tâm vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là vị Giáo sư gương mẫu, và lời giáo huấn của Ngài để giúp họ thành những môn đồ trưởng thành.

Vì vậy Cơ Đốc Giáo Dục là một công tác không thể thiếu trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đây là một công tác không bao giờ kết thúc, mà phải thực hiện từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Hãy cầu nguyện và góp phần cho sự phát triển Cơ Đốc Giáo Dục từ gia đình cho đến Hội Thánh chúng ta.