http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Con ước mong  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Con Ước Mong

10 Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. 11 Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi. 12 Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại. 13 Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. 14 Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, Ở từ chỗ xa chở bánh mình về. 15 Nàng thức dậy khi trời còn tối, Phát vật thực cho người nhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình. 16 Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. 17 Nàng thắt lưng bằng sức lực, Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. 18 Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. 19 Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con cúi. 20 Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. 21 Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm. 22 Nàng làm lấy những chăn mền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. 23 Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.
24 Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn. 25 Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. 26 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhơn từ ở nơi lưỡi nàng. 27 Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác. 28 Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: 29 Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. 30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. 31 Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Châm Ngôn 31:10-31

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi”  Châm Ngôn 31:30

Con ước mong, làm người nữ tài đức,
Như Châm ngôn – lời Chúa truyền rao,
Không tham nhan sắc, của cải, sang giàu,
Nhưng kính sợ, Chúa Yêu Thương vĩnh cửu!

Con mong ước, làm người được ân tứ,
Biết yêu thương, giúp đỡ hết nhân loài,
Biết hạ mình, để phục vụ lâu dài,
Một mình Chúa, Vị Cha hiền có mãi!

Con ước mơ, có tâm tình nóng cháy,
Để luôn luôn hăng hái phụng thờ Ngài,
Sống vì Cha – Đấng chủ tể muôn loài,
đã sáng tao.. và bằng lòng chết thế!

Con mơ ước, dù đời tàn bóng xế,
Dù sức người chẳng còn đựơc bao nhiêu,
Con vẫn còn, lòng kính sợ Chúa yêu,
Vẫn một dạ con bình an theo Chúa!

Dù chưa tới, tuổi già nua, goá bụa
Con xin Ngài, Đấng vinh hiển trên cao,
Giúp cho con, có tâm huyết dạt dào,
Luôn kính Chúa, bước đi trong ân điển!

Xin cho con siêng năng đừng lười biếng,
Đừng để con, lạc lối đến đường cùng,
Nhưng gìn giữ, cách xa điều tai tiếng,
Huấn luyện con, làm sao sáng Thiên cung