http://baigiangtinlanh.com
Bài giảng của cố mục sư Nguyễn Kim Long với đề tài: Dòng sông trường sinh.

Chia sẻ

Bài giảng của cố mục sư Nguyễn Kim Long với đề tài: Dòng sông trường sinh.

Ông Bà Anh Chị Xem Tại Link Sau: https://www.youtube.com/watch?v=XiBipPjMgJ8&t=1111s