http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh về quyền năng chữa lành của Chúa