http://baigiangtinlanh.com
Bài giảng của mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài Để đón mừng Chúa Giáng Sinh thật ý nghĩa

Chia sẻ

BÀI GIẢNG CỦA MỤC SƯ NGUYỄN HỮU BÌNH VỚI ĐỀ TÀI ĐỂ ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH THẬT Ý NGHĨA