http://baigaingtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Văn Năng

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Văn Năng theo sách Rô-ma chương 1 câu 18 đến 32

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=6uaDHjSide0