http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Trần Thế Thiên Phước

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước với đề tài: Vác thập tự theo Chúa

Ông Bà Anh Chị Xem Tại Link Sau: https://www.youtube.com/watch?v=0wJQV80q5hY&t=973s