http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Mã Phúc Hiệp

Chia sẻ

Bài giảng đặc biệt của mục sư Mã Phúc Hiệp tại Hội Thánh Tân Phú với đề tài: Thương và Thưởng.

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=tBUhyGebVW8