baigiangtinlanh.com
Mục sư Lê Tự Cam

Chia sẻ

Đây là bài giảng của Mục sư Lê Tự Cam với đề tài : ” Đức Chúa Trời có một và thật” :