baigiangtinlanh.com
Mục sư Võ Văn Phước

Chia sẻ

Bài giảng do mục sư Võ Văn Phước giảng tại hội thánh nhánh Hiệp Bình Phước với đề tài : ” Mùa gặt đã đến”: