baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Đây là bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường về đề tài năm mới. Chúng tôi trích từ youtube trên kênh của cdnvn.com. Rất hiếm có bài giảng về năm mới được ghi lại mặc dù ở Hội Thánh nào, điểm nhóm nào năm nào các đầy tớ Chúa cũng giảng. Một lần nữa chúng ta thấy vô cùng uổng phí. Kính mong quý con cái Chúa xa gần tìm cách ghi lại bài giảng để cùng chia sẻ cho nhau. Nhớ nếu có bài giảng được ghi xin vui lòng liên hệ email : baigiangtinlanh.com@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn quý vị. Chân thành cảm ơn!