http://baigiangtinlanh.com
MS. Đỗ Ngọc Chương

Chia sẻ

Bằng Chứng Tình Yêu- Bài giảng bồi linh nhân mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó của MS. Đỗ Ngọc Chương

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=KxkvFXssaBQ