http://baigiangtinlanh.com
Ngợi khen Chúa bằng cổ nhạc

Chia sẻ

Ca cổ ngợi khen Chúa – Lời ca đêm Giáng Sinh

Cô Kim Hảo tại HTTL Long Hồ hát ngợi khen Chúa