http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thế Hiển đề tài Tự nguyện dâng hiến...

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thế Hiển đề tài Tự nguyện dâng hiến cho Chúa - audio http://buffalonas.com/nasbaigiangtinlanh/rpc/cat/bgtl/bai-giang-audio/bai-giang-cua-muc-su-nguyen-the-hien-de-tai-tu-nguyen-dang-hien-cho-Chua.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Trần Thế Thiên Phước đề tài Sức mạnh đạo...

Bài giảng của Mục sư Trần Thế Thiên Phước đề tài Sức mạnh đạo sự sống http://buffalonas.com/nasbaigiangtinlanh/rpc/cat/bgtl/bai-giang-audio/bai-giang-cua-muc-su-tran-the-thien-phuoc-de-tai-suc-manh-dao-su-song.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước đề tài Tận tâm Phục...

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước đề tài Tận tâm Phục vụ http://buffalonas.com/nasbaigiangtinlanh/rpc/cat/bgtl/bai-giang-audio/bai-giang-cua-muc-su-tran-the-thien-phuoc-de-tai-tan-tam-phuc-vu.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Dám sống trên bờ vực

Dám sống trên bờ vực Tác giả: Loren Cunningham & Janice Rogers Chương 1. Phá Hỏng Việc Tìm Kiếm Những Gì Bình Thường 2. Bạn Đã Từng Thấy...
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài Chúa ban thưởng

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài Chúa ban thưởng http://plg.mydns.vn:9000/rpc/cat/bgtl/ms-ma-phuc-hiep/chua-ban-thuong-ms-ma-phuc-hiep.mp4
http://baigiangtinlanh.com

33 Bài giảng của cố mục sư Nguyễn Kim Long

33 Bài giảng của cố mục sư Nguyễn Kim Long  

Bài giảng “ước nguyện đầu năm” – Mục sư Lê Văn Thái

Bài giảng này chúng tôi xin phép trích từ youtube trên kênh của cdnvn.com. Quý vị có thể xem tại cdnvn.com. Bản quyền thuộc...

Bài giảng về năm mới – Mục sư Đỗ Việt Hùng

Đây là bài giảng của Mục sư Đỗ Việt Hùng với đề tài: " Năm mới" chúng tôi trích từ Youtube trên kênh của...