baigiangtinlanh.com

Những bức tranh trong ngày sau rốt – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Bài giảng: " Những bức tranh trong ngày sau rốt" do Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng luận. http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-phan-vinh-cu-nhung-buc-tranh-trong-ngay-sau-rot.mp4