http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng đặc biệt của mục sư Mã Phúc Hiệp tại Hội Thánh Tân...

Bài giảng đặc biệt của mục sư Mã Phúc Hiệp tại Hội Thánh Tân Phú với đề tài: Thương và Thưởng.
http://baigaingtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Văn Năng theo sách Rô-ma chương 1 câu...

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Văn Năng theo sách Rô-ma chương 1 câu 18 đến 32
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Văn Năng với đề tài: Không Biết Điều...

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Văn Năng với đề tài: Không Biết Điều Mình Xin. Ông...
http://baigiangtinlanh.com

Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn. Bồi...

Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn. Bồi linh. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc
http://baigiangtinlanh.com

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài Gòn....

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài Gòn. Đêm truyền giảng. Mục sư Phan Vĩnh...
http://baigiangtinlanh.com

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn- Khải tượng...

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn- Khải tượng cho giới trẻ-Ms Nguyễn Hữu Bình
http://baigiangtinlanh.com

Sơ Lượt quá trình 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn....

Sơ Lượt quá trình 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn. Mục sư Phan Văn Cử trình bày.
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Ms Thái Phước Trường tại buổi khai mạc Kỷ niệm 100...

Bài giảng của Ms Thái Phước Trường tại buổi khai mạc Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài...