http://baigiangtinlanh.com

Việc Chúa giao phó Giảng Luận MS Thái Phước Trường

Việc Chúa giao phó Giảng Luận MS Thái Phước Trường   
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – Sống không lo lắng

Bài giảng của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng - Sống không lo lắng
Kinh Thánh hàng ngày

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 24 tháng 04 năm 2018 Chốn Đợi Chờ Đọc: Thi Thiên 70 Hãy yên tịnh trước mặt...
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng với đề tài Hội Thánh phát...

Bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng với đề tài Hội Thánh phát triển 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Bắt chước Chúa

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Bắt chước Chúa
http://baigiangtinlanh.com

Lễ khai mạc Đại Hội Đồng lần thứ 47

Lễ khai mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Gương phục vụ

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài "Gương phục vụ"
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư nhiệm chức Huỳnh Công Chính với đề tài Chiến...

Bài giảng của mục sư nhiệm chức Huỳnh Công Chính với đề tài Chiến thắng thành Giê ri cô