http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài Sống trong lẽ...

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài Sống trong lẽ thật
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : Bước theo...

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : "Bước theo Thánh Linh" Phần 1: Phần 2: Phần 3:
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 5...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 5 năm 2017 Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện...
baigiangtinlanh.com

Cuộc sống ý nghĩa – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với chủ đề: " Cuộc sống ý nghĩa"  
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Lâm Văn Minh đề tài Xét Đoán

Bài giảng của mục sư Lâm Văn Minh đề tài Xét Đoán 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng: ” Xây dựng Hội Thánh truyền giáo” – MSNC Bùi Văn Chí

Đây là bài giảng của MSNC Bùi Văn Chí với đề tài: " Xây dựng Hội Thánh truyền giáo :
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ” nhìn về tương lai”

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh " nhìn về tương lai" http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-huynh-quoc-khanh/nhin-ve-tuong-lai-ms-huynh-quoc-khanh.mp4