http://baigiangtinlanh.com

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài Gòn....

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài Gòn. Đêm truyền giảng. Mục sư Phan Vĩnh...
http://baigiangtinlanh.com

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn- Khải tượng...

Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn- Khải tượng cho giới trẻ-Ms Nguyễn Hữu Bình
http://baigiangtinlanh.com

Sơ Lượt quá trình 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn....

Sơ Lượt quá trình 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn. Mục sư Phan Văn Cử trình bày.
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Ms Thái Phước Trường tại buổi khai mạc Kỷ niệm 100...

Bài giảng của Ms Thái Phước Trường tại buổi khai mạc Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến khu vực Sài...
http://baigiangtinlanh.com

Mục sư Trần Mạnh Hùng giảng với đề tài Quyền năng của Chúa

Mục sư Trần Mạnh Hùng giảng với đề tài Quyền năng của Chúa Ông Bà Anh Chị...
http://baigiangtinlanh.com

Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Truyền Đến Sài Gòn: Những Bước Ban Đầu

Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Truyền Đến Sài Gòn: Những Bước Ban Đầu Ông Bà Anh...
http://baigiangtinlanh.com

Thông Báo Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin...

Thông Báo Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Khu Vực Sài Gòn ...
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Đặng Văn Thơ với đề tài: Sửa soạn để...

Bài giảng của mục sư Đặng Văn Thơ với đề tài: Sửa soạn để phục vụ Ông Bà...