http://baigiangtinlanh.com

Làm sao để Chúa thay đổi hoàn cảnh bế tắc của chúng ta –...

Làm sao để Chúa thay đổi hoàn cảnh bế tắc của chúng ta - Ms. Phạm Tuấn Nhượng http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/cac-ms-khac/Lam-sao-de-Chua-thay-doi-hoan-canh-be-tac-cua-chung-ta%20-%20Ms.Pham-Tuan-Nhuong.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Tục thờ cúng – uống rượu bia – đúng hay sai? Ms. Phạm Tuấn...

Tục thờ cúng - uống rượu bia - đúng hay sai? Ms. Phạm Tuấn Nhượng http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/cac-ms-khac/tuc-tho-cung-ong-ba-uong-ruou-bia-ms-pham-tuan-nhuong.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng -Con người mới – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng với chủ đề: " Con người mới " do mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ:
http://baigiangtinlanh.com

Truyền giảng : “Đổi mới” – Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ

Bài giảng truyền giảng với đề tài: " Đổi mới " do Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ giảng tại HTTL Đà Nẵng. Bài này...
baigiangtinlanh.com

Bài giảng: “Mùa gặt đã đến” – Mục sư Võ Văn Phước

Bài giảng do mục sư Võ Văn Phước giảng tại hội thánh nhánh Hiệp Bình Phước với đề tài : " Mùa gặt đã...
baigiangtinlanh.com

Bài giảng – Tin và ăn năn – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng: "Tin và ăn năn" - Mục sư Trần Mạnh Hùng:
baigiangtinlanh.com

Bài giảng – Tự do hay luông tuồng – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng: "Tự do hay luông tuồng" do Mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ :
baigiangtinlanh.com

Bài giảng Sống ý nghĩa – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Bài giảng của Mục sư nguyễn Hữu Bình :