Jesus Đấng có và sống – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng tại chương trình hiệp nguyện bồi linh nhiều hội thánh tại Hoa Kỳ với đề tài:...
baigiangtinlanh.com

Hôn nhân đồng tính – Mục sư Lê Tự Cam

Bài giảng của Mục sư Lê Tự Cam về đề tài: " Hôn nhân đồng tính"  
baigiangtinlanh.com

Người hầu việc – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng của Mục sư Trần Mạnh Hùng với đề tài : " Người hầu việc " :  
baigiangtinlanh.com

Trong mọi sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời – Mục sư Trần Mạnh...

Mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ với đề tài : " Trong mọi sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời ".  

Dõng sĩ của Chúa – Thầy Nguyễn Xuân Vịnh giảng ngày 1 tháng 1...

Thầy Nguyễn Xuân Vịnh giảng tại điểm nhóm Hiệp Bình Phước ngày 1 tháng 1 năm 2017 với đề tài : Dõng sĩ của...

MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG GIẢNG LỜI CHÚA LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI...

MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG GIẢNG LỜI CHÚA LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI ĐIỂM NHÓM HÒA THỌ Bài này do Bác Hoang Nguyen đăng...
baigiangtinlanh.com

Truyền giảng Giáng sinh năm 2016 tại Tân Phú Trung Củ Chi

Mục sư Tài chia sẻ tại chương trình truyền giảng Giáng Sinh năm 2016 tại Tân Phú Trung Củ Chi.  
baigiangtinlanh.com

Sự sáng cho trần gian – Mục sư Thái Phước Trường

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài : " Sự sáng cho trần gian":