http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của MS Phan Vĩnh Cự đề tài Môn đồ hóa cho Chúa

Bài giảng của MS Phan Vĩnh Cự đề tài Môn đồ hóa cho Chúa 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của MS Phan Vĩnh Cự đề tài Hội Thánh Antiốt

Bài giảng của MS Phan Vĩnh Cự đề tài Hội Thánh Antiốt 
http://baigiangtinlanh.com

Môn đồ hóa cho Chúa

Môn đồ hóa cho Chúa 
http://baigiangtinlanh.com

Đại hội đồng giáo phẩm lần IX – mục sư Mã Phúc Hiệp giảng...

Đại hội đồng giáo phẩm lần IX - mục sư Mã Phúc Hiệp giảng bồi linh   
http://baigiangtinlanh.com

Mục sư Ken Graham giảng luận trong chương trình đại hội đồng giáo phẩm...

Mục sư Ken Graham giảng luận trong chương trình đại hội đồng giáo phẩm lần IX 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường tại đại hội đồng giáo phẩm...

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường tại đại hội đồng giáo phẩm lần IX 
http://baigiangtinlanh.com

Lễ Khai mạc đại hội đồng giáo phẩm lần IX – Mục sư Ken...

Lễ Khai mạc đại hội đồng giáo phẩm lần IX - Mục sư Ken Graham giảng luận 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước với đề tài Môn đồ...

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước với đề tài Môn đồ hóa muôn dân Phần 1 :  Phần 2 :