baigiangtinlanh.com

Sự sáng cho trần gian – Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng mừng Chúa...

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng tại điểm nhóm Tin Lành Nam Phước nhân kỹ niệm mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016. Chủ đề...
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh

Sứ điệp Giáng Sinh năm 2016 -Các ngươi là sự sáng của thế gian...

Sáng 25 tháng 12 năm 2016. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã dùng Lời Chúa giảng cho con cái Chúa tại HTTL Đà Nẵng...
Mục sư Mã Phúc Hiệp

Làm y làm ngay – Mục sư mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà...

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà Nẵng ngày 15 tháng 12 năm 2016 với đề tài : "...

MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG GIẢNG LỜI CHÚA TẠI HTTL ĐÀ NẴNG NGÀY 18-12-2016

MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG GIẢNG LỜI CHÚA TẠI HTTL ĐÀ NẴNG NGÀY 18-12-2016 Bài này được đăng trên Youtube bởi bác Hoàng Nguyễn. Mọi...

Chương trình lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016 tại Hội Thánh Tin Lành...

Cảm tạ Chúa! Hòa lòng trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, vừa qua vào đêm 24 tháng 12 năm 2016 tại Hội Thánh...

Câu chuyện hôn nhân – chương cuối (6)

Đây là chương 6 và cũng là chương cuối cùng loạt bài học: " Câu chuyện hôn nhân" http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-6.mp4  

Câu chuyện hôn nhân – chương 5

Loạt bài học chủ đề : " Câu chuyện hôn nhân " đây là chương thứ 5 http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-5.mp4  

Câu chuyện hôn nhân – chương 4

Đây là chương 4 của loạt bài học với đề tài: " Câu chuyện hôn nhân " http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-4.mp4