baigiangtinlanh.com

Lời khấn nguyện tận hiến-p1- Mục sư Lê Văn Sanh

http://buffalonas.com/nasbaigiangtinlanh/rpc/cat/bgtl/ms-le-van-sanh/loi-khan-nguyen-tan-hien-p1.mp4
baigiangtinlanh.com

Lạm dụng sự thuộc linh – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng của Mục sư Trần Mạnh Hùng với chủ đề: " Lạm dụng sự thuộc linh.  
baigiangtinlanh.com

Định kiến tác hại và cách giải phóng – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng của Mục sư Trần Mạnh Hùng với đề tài: " Định kiến tác hại và cách giải phóng".  
baigiangtinlanh.com

Niềm vui của Gióp – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng chủ đề : " Niềm vui của Gióp" do Mục sư Trần MẠnh Hùng chia sẻ.
baigiangtinlanh.com

Người mẹ thầm lặng – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng với chủ đề : " Người mẹ thầm lặng" do Mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ.
baigiangtinlanh.com

Sự dâng hiến – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng với chủ đề: " Sự dâng hiến" do Mục sư Trần Mạnh Hùng giảng luận.
baigiangtinlanh.com

Hãy giết chết Dalina – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Bài giảng với chủ đề: " Hãy giết chết Dalina " do Mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ:
baigiangtinlanh.com

Khuôn mẫu muôn đời – Mục sư Nguyễn Thỉ

Mục sư Nguyễn Thỉ chia sẻ với chủ đề: " Khuôn mẫu muôn đời".