Câu chuyện hôn nhân – chương 5

Loạt bài học chủ đề : " Câu chuyện hôn nhân " đây là chương thứ 5 http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-5.mp4  

Câu chuyện hôn nhân – chương 4

Đây là chương 4 của loạt bài học với đề tài: " Câu chuyện hôn nhân " http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-4.mp4  

Câu chuyện hôn nhân – chương 2

Đây là chương 2 trong loạt bài học về câu chuyện hôn nhân: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-2.mp4      

Câu chuyện hôn nhân – chương 1

Đây là chương một trong loạt bài học : " câu chuyện hôn nhân": http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/chuong-1.mp4    

Câu chuyện hôn nhân – phần giới thiệu

Đây là loạt bài giảng về hôn nhân gia đình, phần này là phần giới thiệu http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/video/intro.mp4  
baigiangtinlanh.com

Bài giảng về -Sự nóng giận – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Đây là bài giảng của Mục sư Trần Mạnh Hùng với đề tài: " Sự nóng giận"  
anh Nam Quốc Trung

Được Chúa cứu từ trại cai nghiện – Lời làm chứng của anh Nam...

Đây là lời làm chứng của anh Nam Quốc Trung, người được Chúa tìm và cứu từ trong trại cai nghiện. Đây là một...
Nam Quốc Trung

Cuộc đời biến đổi khi gặp Chúa – Nam Quốc Trung

Đây là lời làm chứng của anh Lê Minh Phương và anh Nam Quốc Trung nói về cuộc đời của chính mình được đổi...