http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11năm 2017 Hãy Chờ Tới Lượt Đọc: Giăng 14:15-27 Ta để sự bình an lại...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Công tác của Đức Thánh Linh – Thầy Đỗ...

Bài dưỡng Linh – Công tác của Đức Thánh Linh  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Chúa dẫn dắt và chu cấp – Thầy Đỗ Hữu...

Bài dưỡng Linh – Chúa Dẫn Dắt và Chu Cấp – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa,...
http://baigiangtinlanh.com

Chương trình học Kinh Thánh online trên paltalk

Chương trình học Kinh Thánh online trên paltalk Đây là một chương trình học Kinh Thánh vô cùng hữu ích cho chúng ta, xin hãy...
http://baigiangtinlanh.com

RUTH BELL GRAHAM : Một đời sống trọn lành

RUTH BELL GRAHAM : MỘT ĐỜI SỐNG TRỌN LÀNH Phần lớn chúng ta ít nhiều đều biết về nhà truyền giáo Billy Graham. Qua mục...
http://baigiangtinlanh.com

Lời làm chứng của Tiến sĩ Boris P.Dotsenko

Lời làm chứng của Tiến sĩ Boris P.Dotsenko Với Tiến sĩ Boris P.Dotsenko thực hiện một điệp vụ đào thoát khỏi Liên bang Xô-viết là...
HTTP://BAIGIANGTINLANH.COM

Không còn thì giờ nữa

KHÔNG CÒN THÌ GIỜ NỮA Sách Lê-vi Ký 23 nói về các ngày lễ trọng thể. Các ngày lễ này được chia ra làm hai...