http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2017 Phục Vụ Và Được Phục Vụ Đọc: Phi-líp 4:10-19 Anh em vẫn...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 3 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 3 tháng 7 năm 2017 Dẹp Mọi Ngăn Trở Đọc: Giô-suê 7:1-12 | Nếu các con không tiêu...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 3...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 3 năm 2017 Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu...
http://baigiangtinlanh.com

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh EMMANUEL Tại Sân Vận Động Phú Thọ, Tp....

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh EMMANUEL Tại Sân Vận Động Phú Thọ, Tp. HCM Chính Thức Có Giấy Phép Chương Trình Thánh Nhạc Giáng...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 20 tháng 11năm 2017 Hãy Chờ Tới Lượt Đọc: Giăng 14:15-27 Ta để sự bình an lại...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Công tác của Đức Thánh Linh – Thầy Đỗ...

Bài dưỡng Linh – Công tác của Đức Thánh Linh  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần...
http://baigiangtinlanh.com

Bài dưỡng Linh – Con ước mong – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Bài dưỡng Linh – Con ước mong  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là...