http://baigiangtinlanh.com

Chương trình Thánh Kinh Mùa Thu Thứ 2 20 08 2018 – Mục sư...

Chương trình Thánh Kinh Mùa Thu Thứ 2 20 08 2018 - Mục sư Trương Thanh Thiên Ân 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thế Hiển với đề tài Đồng công phục...

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thế Hiển với đề tài Đồng công phục vụ Chúa 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Đỗ Việt Hùng với đề tài Ân điển đầy...

Bài giảng của Mục sư Đỗ Việt Hùng với đề tài Ân điển đầy đủ
http://baigiangtinlanh.com

Môn đồ hóa cho Chúa

Môn đồ hóa cho Chúa 
http://baigiangtinlanh.com

Mục sư Ken Graham giảng luận trong chương trình đại hội đồng giáo phẩm...

Mục sư Ken Graham giảng luận trong chương trình đại hội đồng giáo phẩm lần IX 
http://baigiangtinlanh.com

Lễ Khai mạc đại hội đồng giáo phẩm lần IX – Mục sư Ken...

Lễ Khai mạc đại hội đồng giáo phẩm lần IX - Mục sư Ken Graham giảng luận 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước với đề tài Môn đồ...

Bài giảng của mục sư Trần Thế Thiên Phước với đề tài Môn đồ hóa muôn dân Phần 1 :  Phần 2 : 
http://baigiangtinlanh.com

Chương trình Thờ Phượng Chúa Lễ 2 CN 17 06 2018 Giảng luận MSNC...

Chương trình Thờ Phượng Chúa Lễ 2 CN 17 06 2018 Giảng luận MSNC Huỳnh Phan Long