Home Tìm hiểu về Chúa?

Tìm hiểu về Chúa?

Những bài giảng truyền giảng, những bài làm chứng, những bài viết dành cho thân hữu là những người chưa tin nhận Chúa, muốn tìm hiểu và biết nhiều hơn về Chúa để tiến đến tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho chính mình!

http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Hồ Hiếu Hạ với đề tài Sống cho Đấng...

Bài giảng của mục sư Hồ Hiếu Hạ với đề tài Sống cho Đấng Sống

Chương trình Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh – Quyền Năng Của Sự Sống...

Chương trình Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh - Quyền Năng Của Sự Sống Lại http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/danh-cho-than-huu/thanh-nhac-mung-Chua-Phuc-Sinh-Quyen-nang-cua-su-song-lai.mp4   Link gốc của chương trình : https://www.youtube.com/watch?v=hAXCWnH09C4&feature=player_embedded
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Tôn Thất Bình với đề tài “Hãy trao gánh...

Bài giảng của Mục sư Tôn Thất Bình với đề tài "Hãy trao gánh nặng cho Chúa"
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng truyền giảng của mục sư Mã Phúc Hiệp – món quà yêu...

Bài giảng truyền giảng của mục sư Mã Phúc Hiệp - món quà yêu thương 
http://baigiangtinlanh.com

Những cuộc đời được Chúa biến đổi

NHỮNG CUỘC ĐỜI ĐƯỢC CHÚA BIẾN ĐỔI
http://baigiangtinlanh.com

Chúa biến đổi – Lớp học phục hồi – A. Nam Quốc Trung

CHÚA BIẾN ĐỔI - LỚP HỌC PHỤC HỒI - A. NAM QUỐC TRUNG http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/danh-cho-than-huu/Nam-Quoc-Trung-Lop-hoc-phuc-hoi.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Truyền giảng : “Đổi mới” – Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ

Bài giảng truyền giảng với đề tài: " Đổi mới " do Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ giảng tại HTTL Đà Nẵng. Bài này...
baigiangtinlanh.com

Bài giảng ” Tin dữ và Tin lành ” – Mục sư Mã Phúc...

Bài giảng " Tin dữ và Tin lành " do Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng :