Tìm hiểu về Chúa?

Những bài giảng truyền giảng, những bài làm chứng, những bài viết dành cho thân hữu là những người chưa tin nhận Chúa, muốn tìm hiểu và biết nhiều hơn về Chúa để tiến đến tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho chính mình!

baigiangtinlanh.com

Tin Lành cho muôn dân – Mục sư Nguyễn Thỉ

Bài giảng với đề tài: " Tin Lành cho muôn dân do Mục sư Nguyễn Thỉ chia sẻ
baigiangtinlanh.com

Hai điều cần biết – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng với đề tài: " Hai điều cần biết do Mục sư Mã Phúc Hiệp chia sẻ.    
baigiangtinlanh.com

Cuộc sống ý nghĩa – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với chủ đề: " Cuộc sống ý nghĩa"  
baigiangtinlanh.com

Những dấu hiệu của kỳ tận thế

Bài giảng trình bày trên sự nghiên cứu về những dấu hiệu của kỳ tận thế :