Home Ms Thái Phước Trường

Ms Thái Phước Trường

Tập hợp những bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường mà baigiangtinlanh.com sưu tầm được từ nhiều nguồn khác nhau, mọi bản quyền thuộc về người quay. Chúng tôi chỉ post với ao ước nhiều người cùng nghe được Lời Chúa!

http://baigiangtinlanh.com

Lai Thế Học – Mục sư Thái Phước Trường

Lai Thế Học - Mục sư Thái Phước Trường Phần 1 : Phần 2 : Phần 3 : Phần 4 : Phần 5 : Phần 6 :
http://baigiangtinlanh.com

Sống trong lẽ thật – Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường

Sống trong lẽ thật - Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài Sống trong lẽ...

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài Sống trong lẽ thật
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng Giáng Sinh – Sự vui mừng lớn cho muôn dân – Ms...

Bài giảng Giáng Sinh - Sự vui mừng lớn cho muôn dân - Ms Thái Phước Trường 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường với đề tài Sống bởi đức...

"SỐNG BỞI ĐỨC TIN" - BÀI GIẢNG CỦA MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường với đề tài Nơi Thánh Dưới...

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường với đề tài Nơi Thánh Dưới Đất
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường đề tài Hầu việc Chúa cách...

Bài giảng của mục sư Thái Phước Trường đề tài Hầu việc Chúa cách ngay lành  
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường đề tài Tôi Tớ Chúa

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường tại lễ tấn phong mục sư đề tài Tôi Tớ Chúa