http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh đề tài cách chúng ta sống...

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh đề tài cách chúng ta sống xác định cách chúng ta tin Chúa  
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh trong lễ khai mạc đại hội...

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh trong lễ khai mạc đại hội phục hưng Đông Nam Á lần 4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh đề tài Làm sao để cầu...

Bài giảng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh đề tài Làm sao để cầu nguyện khi có nan đề
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ” sự khôn ngoan quý hơn...

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh " sự khôn ngoan quý hơn vàng ròng" http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-huynh-quoc-khanh/su-khon-ngoan-quy-hon-vang-ms-huynh-quoc-khanh.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ” nhìn về tương lai”

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh " nhìn về tương lai" http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-huynh-quoc-khanh/nhin-ve-tuong-lai-ms-huynh-quoc-khanh.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh ” làm thế nào để đối...

Bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh " làm thế nào để đối diện với sự sợ hãi" http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-huynh-quoc-khanh/lam-the-nao-de-doi-dien-voi-su-so-hai-ms-huynh-quoc-khanh.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng: “cách cư xử của Cơ Đốc Nhân trong thời kỳ sau...

Bài giảng:  "cách cư xử của Cơ Đốc Nhân trong thời kỳ sau rốt" - Ms. Huỳnh Quốc Khánh http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-huynh-quoc-khanh/cach-cu-xu-cua-cdn-trong-thoi-sau-rot-ms-huynh-quoc-khanh.mp4
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Sức ảnh hưởng của đời sống tôi – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Bài giảng với chủ đề : " Sức ảnh hưởng của đời sống tôi " do Mục sư Huỳnh Quốc Khánh giảng luận.