http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài Chúa ban thưởng

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với đề tài Chúa ban thưởng http://plg.mydns.vn:9000/rpc/cat/bgtl/ms-ma-phuc-hiep/chua-ban-thuong-ms-ma-phuc-hiep.mp4
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng truyền giảng của mục sư Mã Phúc Hiệp – món quà yêu...

Bài giảng truyền giảng của mục sư Mã Phúc Hiệp - món quà yêu thương 
baigiangtinlanh.com

Bài giảng ” Tin dữ và Tin lành ” – Mục sư Mã Phúc...

Bài giảng " Tin dữ và Tin lành " do Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng :
baigiangtinlanh.com

Bài giảng ” khởi đầu và kết thúc” – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Đây là bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng với đề tài : " Khởi đầu và kết thúc":
Mục sư Mã Phúc Hiệp

Làm y làm ngay – Mục sư mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà...

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà Nẵng ngày 15 tháng 12 năm 2016 với đề tài : "...
baigiangtinlanh.com

Hai điều cần biết – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng với đề tài: " Hai điều cần biết do Mục sư Mã Phúc Hiệp chia sẻ.    
baigiangtinlanh.com

Cuộc sống ý nghĩa – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp với chủ đề: " Cuộc sống ý nghĩa"  
baigiangtinlanh.com

Sống yêu thương – Mục sư Mã Phúc Hiệp

Bài giảng với đề tài: " Sống yêu thương" do Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng luận.