http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài Sự cầu...

Bài giảng của mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài Sự cầu nguyện
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài : ” Chúa...

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài : " Chúa làm cho lớn"
baigiangtinlanh.com

Bài giảng Sống ý nghĩa – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Bài giảng của Mục sư nguyễn Hữu Bình :
baigiangtinlanh.com

Bài giảng ” Khi quay về lối cũ” – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài : " Khi quay về lối cũ ":
baigiangtinlanh.com

Bài giảng : ” Mới ” – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Bài giảng : " Mới " do Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng. Bài giảng này chúng tôi chia sẻ từ link youtube, bản quyền...

Điều người hầu việc Chúa cần có – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Bài giảng chủ đề: " Điều người hầu việc Chúa cần có " do Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng luận ngày 16 tháng...
Bồi linh nhân sự tại HTTL Gia Định

Nhân sự lãnh đạo – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng dạy trong chương trình bồi Linh Nhân sự tại HTTL Gia Định: Đêm thứ 1: Đêm thứ 2:   Đêm thứ 3:      
baigiangtinlanh.com

Sự sáng cho trần gian – Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng mừng Chúa...

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng tại điểm nhóm Tin Lành Nam Phước nhân kỹ niệm mừng Chúa Giáng Sinh năm 2016. Chủ đề...