baigiangtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Thỉ

Chia sẻ

Bài giảng nhân Kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: ” Câu chuyện Giáng Sinh do Mục sư Nguyễn Thỉ chia sẻ.