baigiangtinlanh.com
Mục sư Trần Mạnh Hùng

Chia sẻ

“Chúa Giáng Sinh cho ai?” là đề tài của bài giảng do Mục sư Trần Mạnh Hùng giảng luận.