Chia sẻ

Chương trình Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh – Quyền Năng Của Sự Sống Lại

 

Link gốc của chương trình : https://www.youtube.com/watch?v=hAXCWnH09C4&feature=player_embedded