Nam Quốc Trung
baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Đây là lời làm chứng của anh Lê Minh Phương và anh Nam Quốc Trung nói về cuộc đời của chính mình được đổi mới từ khi gặp cứu Chúa Giê-xu