http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Thế Hiển

Chia sẻ

Danh Chúa Được Tôn Cao – Bài giảng của Mục sư Nguyễn Thế Hiển

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=nlNZERFOIoQ&t=286s