Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Chia sẻ

Bài giảng chủ đề: ” Điều người hầu việc Chúa cần có ” do Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng luận ngày 16 tháng 10 năm 2014: