Thầy Nguyễn Xuân Vịnh

Chia sẻ

Thầy Nguyễn Xuân Vịnh giảng tại điểm nhóm Hiệp Bình Phước ngày 1 tháng 1 năm 2017 với đề tài : Dõng sĩ của Chúa: