download
baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Đây là bộ tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh rất cần thiết cho mọi người. Nguồn gốc từ trang http://vietbible100.com/

Link tải về Vietbible 3.2 win32bit định dạng nén winrar

Link tải về Vietbible 3.2 win64bit định dạng nén winrar

Nếu chưa có Winrar xi  tải về theo link bên dưới :

1.Tải xuống phần mềm giải nén các tập tin : WinRAR for win 32.

2.Tải xuống phần mềm giải nén các tập tin : WinRAR for win 64.

Nếu sau khi cài đặt chạy báo lỗi cần cài thêm Microsoft .NET Framework 4 thì tải về theo link bên dưới:

Microsoft .NET Framework 4