baigiangtinlanh.com
Mục sư Phan Vĩnh Cự

Chia sẻ

Bài giảng do Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng luận với đề tài: ” Kết Ước Với Chúa”