Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 02 năm 2018

99
0
http://baigiangtinlanh.com
Kho Báu Quốc Gia

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 02 năm 2018

Kho Báu Quốc Gia

Đọc: Ma-thi-ơ 21:12-16

Hô-sa-na Con của Ða-vít! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Ma-thi-ơ 21:9

Chính phủ Ý và các nhân viên phòng triển lãm đã lên tiếng phản đối khi một công ty quảng cáo chỉnh sửa bức ảnh chụp tác phẩm điêu khắc của Michelangelo – một bức tượng đá cẩm thạch nổi tiếng về anh hùng Đa-vít trong Kinh Thánh. Hình ảnh Đa-vít với một khẩu súng trường quàng ngang vai (thay vì cái ná) là một sự vi phạm – một nhà nghiên cứu văn hoá nói: “Thà họ đập nát bức tượng đó còn hơn!”

Ở Giê-ru-sa-lem vào thế kỷ thứ nhất, Đa-vít được nhớ đến là một nhạc sĩ và là người chăn chiên, một chiến sĩ và là vị vua đem đến những ký ức tốt đẹp nhất và những hy vọng lớn lao nhất cho dân Y-sơ-ra-ên. Các tiên tri đã báo trước rằng dòng dõi của Đa-vít sẽ đánh bại mọi kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, nhiều thế kỷ sau đó, khi đoàn dân chào đón Chúa Jêsus như Con của Đa-vít (Mat. 21:6-9), họ mong đợi Ngài sẽ lãnh đạo một cuộc nổi dậy nhằm lật đổ quân xâm lược La Mã. Thế nhưng, Chúa Jêsus đã lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền trong đền thờ để khôi phục nhà của Cha Ngài là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên rất tức giận. Đây không phải là Đấng Mê-si-a và Con của Đa-vít mà họ đang trông mong. Vì vậy, không nhận thức được những gì mình đang làm, họ đã đòi những kẻ hành hình La Mã đóng đinh vào tay và chân của Đấng là vinh hiển thật sự của Y-sơ-ra-ên.

Thay vì ngăn họ lại, Chúa Jêsus đã bằng lòng bị treo trên thập tự giá đầy sỉ nhục – bị xem khinh và căm ghét. Chỉ sau khi Ngài sống lại, mọi người mới biết rằng Con thật của Đa-vít đã đánh bại kẻ thù bằng tình yêu thương và đã sai phái con cái Ngài ở mọi dân tộc đi loan báo tin mừng.

Lạy Cha Thiên Thượng, thật khó để thừa nhận nhưng sự thật là chúng con thường theo đuổi những hình ảnh về Ngài mà chính mình yêu thích, hơn là tình yêu vô giá của Ngài.
Chúa Jêsus cho thấy rằng Đức Chúa Trời luôn vượt trổi hơn những gì chúng ta mong đợi.

bởi M. R. DeHaan 

CHÚ GIẢI

Việc chứng minh Chúa Jêsus là con cháu Đa-vít là điều rất quan trọng đối với sách Phúc Âm của Ma-thi-ơ. Ông bắt đầu sách Phúc Âm này bằng câu: “Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.” Mô tả này truy nguyên dòng dõi của Chúa Jêsus qua Giô sép đến Đa-vít và xa hơn nữa. Thêm vào đó, trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Chúa Jêsus được hai người mù (9:27), người phụ nữ Ca-na-an (15:22) và hai người mù khác (20:30-31) gọi là Con Đa-vít. Bởi vì chủ đề của Phúc Âm Ma-thi-ơ là Chúa Jêsus là Vua dân Do Thái và độc giả chính của sách Ma-thi-ơ là người Do Thái, nên rất quan trọng để chứng minh Chúa Jêsus là con cháu Đa-vít và người kế tự ngai của Đa-vít. Việc Chúa Jêsus thuộc dòng dõi vua càng trở nên đau buồn hơn khi người ta nhạo báng Ngài trên cây thập tự rằng Ngài là Vua dân Do Thái (27:29, 42) thay vì đặt lòng tin cậy nơi Ngài.

Bạn đáp ứng thế nào với Chúa Jêsus?

Bill Crowder

shares