Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 03 năm 2018

69
0
http://baigiangtinlanh.com
Sẽ Không Gục Ngã

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Sẽ Không Gục Ngã

 Đọc: Ma-thi-ơ 6:25–34
Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Ma-thi-ơ 6:27

Vốn là người California bản xứ và yêu thích ánh nắng, tôi luôn tránh xa những thứ lạnh lẽo. Tuy nhiên, tôi lại rất thích ngắm những bức ảnh đẹp về tuyết. Vì thế, tôi không giấu được niềm vui thích khi cô bạn ở Illinois chia sẻ tấm hình mùa đông mà cô ấy chụp một cây non mọc bên ngoài cửa sổ. Từ chỗ thích thú, tôi chợt chạnh lòng khi chú ý đến những nhánh cây trơ trọi, khẳng khiu đang oằn mình dưới những mảng tuyết lấp lánh bám trên nó.

Những nhánh cây đó có thể chịu được bao lâu trước khi bị gãy dưới sức nặng của băng tuyết? Sức nặng đang đe dọa đè gãy nhánh cây nhắc tôi nhớ đến đôi vai mình, đang oằn xuống vì gánh nặng lo lắng.

Sau khi khẳng định rằng kho báu tuyệt vời nhất không phải thuộc về đời này hoặc là những thứ tạm bợ, Chúa Jêsus khích lệ chúng ta từ bỏ những suy nghĩ lo âu. Vì Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn vũ trụ luôn yêu thương và chu cấp cho con cái Ngài, nên chúng ta đừng lãng phí thì giờ quý báu vào chuyện lo lắng. Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta và luôn chăm sóc chúng ta (Mat. 6:19-32).

Ngài cũng biết chúng ta dễ đầu hàng trước lo lắng. Chúa bảo chúng ta đến với Ngài trước hết, tin vào sự hiện diện và chu cấp của Ngài trong hiện tại và sống mỗi ngày bằng đức tin (c.33-34).

Trong cuộc sống này, sẽ có lúc chúng ta đối diện với những nan đề lớn và những bấp bênh có thể khiến đôi vai chúng ta oằn xuống. Có thể chúng ta phải khòm xuống vì gánh nặng âu lo. Nhưng khi tin cậy Chúa, chúng ta sẽ không gục ngã.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bảo đảm với chúng con rằng chúng con không cần phải lo lắng vì Ngài luôn đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của chúng con.
Lo lắng sẽ không khiến chúng ta gục ngã khi chúng ta tin vào Đấng ban cho mọi điều tốt lành.

bởi Xochitl E. Dixon |

CHÚ GIẢI

Chúng ta nhìn thấy sự chăm sóc và chu cấp đầy yêu thương của Chúa dành cho con dân Ngài xuyên suốt trong Kinh Thánh. Xem nhanh qua các Thi Thiên, chúng ta có thể khẳng định điều đó. Thi Thiên 23 chép: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con” (c.4). Và Thi Thiên 55:22 kêu gọi chúng ta “trao gánh nặng của [chúng ta] cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ [chúng ta].” Cũng giống như vậy, Thi Thiên 91 đảm bảo với chúng ta rằng Ngài là nơi nương náu và Ngài ban lệnh cho thiên sứ Ngài gìn giữ chúng ta (c.9-11). “Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta: Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt” (95:7).

Bạn sẽ giao phó cho Chúa những lo âu nào?

Alyson Kieda

shares