Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 04 năm 2018

86
0
Bị Khinh Rẻ
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 04năm 2018

Bị Khinh Rẻ

Đọc: Ê-sai 53:3-12

Người… đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ê-sai 53:12

Susannah Cibber nổi danh ở thế kỷ mười tám nhờ tài năng ca hát của mình. Tuy nhiên, cô cũng được biết đến bởi những ồn ào hôn nhân. Đó là lý do nhiều khán giả không đồng tình với việc để cô hát solo chính trong vở nhạc kịch Đấng Mê-si-acủa Handel khi lần đầu được công diễn tại Dublin vào tháng Tư năm 1972.

Trong buổi diễn ra mắt đó, Cibber đã hát về Đấng Mê-si-a: “Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm” (Ês. 53:3). Những lời hát đó khiến mục sư Patrick Delany vô cùng xúc động đến nỗi ông đã đứng lên và nói rằng: “Cô ơi, vì điều này tội lỗi cô đã được tha!”

Chúng ta có thể thấy rõ ràng sự nối kết giữa Susannah Cibber và chủ đề của vở nhạc kịch Đấng Mê-si-a của Handel. Người “từng trải sự đau khổ” là Chúa Jêsus – Đấng Mê-si-a, Ngài đã bị “khinh rẻ và chối bỏ” vì cớ tội lỗi của chúng ta. Tiên tri Ê-sai đã nói: “Đầy tớ công chính của Ta sẽ… làm cho nhiều người được xưng công chính, vì Người gánh lấy tội lỗi của họ” (c.11).

Mối liên hệ giữa Đấng Mê-si-a và chúng ta cũng rất rõ ràng. Dù chúng ta đứng về phía những khán giả phán xét, hay Susannah Cibber hay ở vị trí trung lập, thì hết thảy chúng ta đều cần ăn năn và tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Qua cuộc đời, sự chết và phục sinh của Chúa Jêsus, Ngài đã phục hồi mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Cha.

Nhờ tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm, mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha.

Lạy Cha Thiên Thượng, tất cả chúng con đều cần sự tha thứ của Ngài. Chúng con cũng thật kinh sợ trước Con Ngài là Chúa Jêsus, Đấng đã bị khinh rẻ và chối bỏ vì cớ tội lỗi của chúng con. Cảm ơn Ngài đã đến với chúng con qua Chúa Jêsus hơn 2000 năm trước để giờ đây chúng con được biết Ngài.
Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Khải huyền 19:6

bởi Tim Gustafson

shares