Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 06 năm 2018

37
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Dừng Lại

Đọc: Thi Thiên 46

Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 46:10

Tôi và người bạn ngồi bệt trên cát, ngay bên bờ biển rì rào sóng vỗ. Khi mặt trời lùi về phía trời xa, từng đợt sóng cuộn lên, dừng lại rồi lăn tăn đập nhẹ vào những ngón chân của chúng tôi, nó dừng lại một chút rồi lại rút ra xa. Bạn tôi mỉm cười bảo: “Mình rất thích biển. Nó cứ chuyển động nên mình chẳng cần chuyển động nữa.”

Một suy nghĩ thú vị làm sao! Quá nhiều người trong chúng ta phải vật lộn với chuyện dừng lại. Chúng ta cứ làm, làm, làm và đi, đi, đi, lo sợ rằng nếu ngừng nỗ lực thì chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Hay e sợ rằng khi dừng lại, chúng ta sẽ bị phơi bày ra trước những thực tế muôn thuở mà chúng ta phải nỗ lực làm việc để không phải đối mặt.

Trong Thi Thiên 46:8-9, Chúa thi hành và bày tỏ quyền năng vô hạn của Ngài. “Hãy đến xem các công việc của Đức Giê-hô-va… Ngài dẹp yên giặc giã cho đến tận cùng trái đất, bẻ gãy cung, chặt giáo ra từng mảnh và đốt cháy các chiến xa.” Đức Chúa Trời là Đấng bận rộn, Đấng hành động để thiết lập sự êm đềm giữa cảnh hỗn loạn của thời đại chúng ta đang sống.

Và sau đó trong câu 10, chúng ta đọc thấy ông viết: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.”

Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể biết Chúa khi chạy đây đó. Nhưng lời mời ngừng nỗ lực của trước giả Thi Thiên dẫn chúng ta đến một nhận thức khác biệt: Chúng ta có thể dừng lại – mà vẫn yên tịnh – bởi vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ dừng lại. Chúng ta có thể nhận biết rằng quyền năng của Chúa đang vận hành để ban cho chúng ta giá trị, sự bảo vệ và sự bình an tối thượng.

Lạy Chúa, xin giúp con tìm được sự yên nghỉ trong Ngài.
Chúng ta thật sự yên nghỉ khi ở trong cánh tay yêu thương và ý muốn toàn hảo của Chúa.

bởi Elisa Morgan |

CHÚ GIẢI

Thi Thiên 46 là nguồn khích lệ cho nhiều người suốt nhiều năm dài, bao gồm nhà cải chánh Martin Luther. Thật vậy, bài thánh ca kinh điển “Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố” của ông được dựa trên thi thiên này. Suốt thời gian khó khăn “khi vô cùng nản lòng, ông đã quay qua người cộng sự của mình là Philipp Melanchthon và nói: “Philipp, hãy đến đây, chúng ta hãy cùng hát Thi Thiên 46” (Ligonier Ministries, Luther và các Thi Thiên: Niềm An Ủi và Sức Mạnh của Ông).

Bức thành kiên cố này mô tả Đức Chúa Trời mạnh sức là nơi trú ẩn của chúng ta. Và Ngài cũng là Đấng kêu gọi chúng ta tìm sự yên nghỉ trong Ngài. Trong Tân Ước, Chúa Jêsus đã cá nhân hóa sự yên nghỉ ấy khi Ngài phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Mat. 11:28). Giữa lúc lo lắng và tuyệt vọng về cuộc sống, chúng ta có thể ngừng lại, yên lặng và tìm được sự nương náu nơi Chúa.

Bill Crowder

 

shares