Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 07 năm 2018

25
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 07 năm 2018

Đức Chúa Trời Là Đấng Thế Nào?

Đọc: Hê-bơ-rơ 1:1–10

Con… là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Hê-bơ-rơ 1:3

Để kỷ niệm một ngày đặc biệt, chồng tôi đã đưa tôi đến phòng tranh địa phương và bảo tôi chọn một bức tranh làm quà. Tôi đã lựa bức tranh nhỏ vẽ cảnh dòng suối chảy qua cánh rừng. Cảnh dòng suối chiếm gần trọn bức vẽ nên khung cảnh bầu trời hầu như không nằm trong bức tranh. Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước cho thấy vị trí của mặt trời, các ngọn cây và bầu không khí mờ ảo. Cách duy nhất để “thấy” bầu trời là nhìn vào mặt nước.

Trong ý nghĩa thuộc linh, Chúa Jêsus giống như dòng suối. Nếu muốn biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, chúng ta cần nhìn xem Chúa Jêsus. Trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết Ngài là “hình ảnh trung thực của bản thể [Đức Chúa Trời]” (1:3). Dù chúng ta có thể học biết những lẽ thật về Đức Chúa Trời qua sự bày tỏ của Kinh Thánh như “Đức Chúa Trời là tình yêu thương”, nhưng chúng ta sẽ hiểu sâu hơn khi nhìn xem cách Ngài hành động khi đối diện với những vấn đề mà chúng ta vẫn thường gặp trên đất này. Khi trở nên xác thịt, Chúa Jêsus đã bày tỏ cho chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Khi đối diện với cám dỗ, Chúa Jêsus đã bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trước bóng tối tâm linh, Ngài thi hành thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Với nan đề của con người, Ngài bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Qua sự chết, Ngài minh chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời.

Mặc dù chúng ta không thể hiểu hết mọi điều về Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng vô hạn, còn chúng ta có tâm trí hữu hạn, nhưng chúng ta có thể tin chắc về bản tính của Ngài khi nhìn xem Đấng Christ.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã mở ra một con đường để chúng con được biết Ngài. Xin giúp chúng con ngày càng giống Ngài hơn khi nhìn xem Chúa Jêsus.
Khi nhìn Chúa Jêsus, chúng ta thấy được bản tính của Đức Chúa Trời.

bởi Jennifer Benson Schuldt 

CHÚ GIẢI

Chúa Jêsus đã bày tỏ tấm lòng và thuộc tính của Cha Ngài cho một thế giới xa cách Ngài. Khía cạnh này trong sự nhập thể của Chúa Jêsus được mô tả trong Giăng 1:18: “Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết”. Qua sự bày tỏ của Ngài, chúng ta thấy Đức Chúa Trời vô hình đã trở nên hữu hình qua Chúa Jêsus

Bill Crowder

shares